ФОРУМ КАМИНИ
http://zidkam.com/forum/

Откриване на неизправности и ремонт на алтернатори
http://zidkam.com/forum/viewtopic.php?f=58&t=514
Страница 1 от 1

Автор:  Soo [ Ноември 12th, 2017, 7:09 am ]
Заглавие:  Откриване на неизправности и ремонт на алтернатори

Към този вид неизправности на алтернатора се включват:

Износване па четките след продължителен пробег на автомобила (над 100 000 km) и прекъсване на възбудителната верига. Контролната лампа или волтметьрът показва липса ни напрежение от алтернатора.
Засядане на четка в гнездото па четкодържателя и прекъсване на възбудителната верига.
Прекъсване на връзката между края на възбудителната намотка с един от пръстените. Получава се при недобро укрепване на краищата. Неизправността се отстранява след разглобяване на алтернатора и подмяна на ротора.
Замърсяване па пръстените от прах и омасляване, с което се увеличава преходното съпротивление. Получават се колебания в напрежението на алтернатора.
Разрушаване на изолацията на статорната намотка и свързване на част от проводниците „накъсо“. Получава се от системно претоварване на алтернатора или от проникване на химично активни вещества. Неизправността се открива по намаленото напрежение на алтернатора и повишената температура на статора.
Пробив или прекъсване в електронния регулатор. Характеризира се с висока стойност на напрежението или с прекъсване на възбудителната верига.
Общи изисквания при обслужване на алтернаторите за променлив ток. При всяко съмнение за неизправност в алтернатора се препоръчва той да се свали от двигателя. Преди разглобяването е необходимо да се извърши следното:

Проверка на изправността на възбудителната верига-като се измери съпротивлението на възбудителната намотка след регулатора то трябва да бъде 3 – 4 Ω ;
Проверка за изправността на лагерите- при въртенето по ротора не трябва да се чува шум или до има хлабина в тях;
Ако след горните две проверки не се констатират неизправности, сваленият алтернатор се проверява, акумулаторната батерия се свързва към клема D+ на алтернатора и към маса, а милиамперметърът – към клема 30(+) и към маса. Pо този начин през възбудителната верига протича максимален ток. Pри завъртане на ремъчната шайба с ръка стрелката на уреда трябва да се отклони или де се отчетат някакви стойности.
Ако стрелката на уреда не се отклонява, положителният полюс на батерията се свързва към клема DF и електронният регулатор се изключва. Операцията се повтаря и ако стрелката на милиамперметьра се отклони, неизправен е електронният регулатор.


https://alternatori.wordpress.com/

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/