Талисман
ФОРУМ КАМИНИ • Виж темата - Бетон


ФОРУМ КАМИНИ

форум за камини и нещата наоколо
Дата и час: Февруари 16th, 2019, 5:48 am

Часовете са според зоната UTC + 2 часаstan

ars


Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 
Автор Съобщение
 Заглавие: Бетон
МнениеПубликувано на: Февруари 10th, 2012, 3:00 pm 
Site Admin

Регистриран на: Ноември 4th, 2011, 8:45 pm
Мнения: 682
Бетонът е строителен материал, получен в резултат от втвърдяването на смес от цимент, вода, пясък, едър добавъчен материал (трошен камък или речен чакъл), а в някои случаи химични и/или минерални добавки. Преди втвърдяването си материалът се нарича бетонова смес.

Поради сравнително ниската си якост на опън, в строителните конструкции бетонът често се използва в комбинация със стоманена прътова армировка, образувайки стоманобетон. В някои специфични приложения (главно настилки) се използва армиране със стоманени или полимерни фибри (дисперсно армиран бетон).

стоманени фибри
Изображение
http://www.ncg-bg.com/assets/files/prod ... 0BN_bg.pdf

полопропиленови фибри

Изображение
Duomix® редуцират образуването на пукнатините
в първоначалния стадий на зреене на бетона
по време на пластичното свиване и са напълно
съвместими както с традиционната армировка,
така и със стоманените фибри. Добавянето
увеличава водонепропускливостта на бетона.
http://www.ncg-bg.com/assets/files/prod ... M12_bg.pdf


Duomix® M6 Fire предлагат завишена пожароус-
тойчивост. Огромният брой изключително фини
фибри води до увеличена специфична повърх-
нина, което от своя страна води до значително
завишена издържливост на бетона в случай на
пожар.
http://www.ncg-bg.com/assets/files/prod ... ire_bg.pdf


Неармиран бетон се използва предимно за относително масивни и/или слабо натоварени елементи - фундаменти, гравитационни подпорни стени, язовирни стени.

Свързващото вещество портландцимент - класификацията и техническите изисквания към портланцимента са разгледани в БДС EN 197-1. В зависимост от якостта на натиск циментите се разделят на класове - 32.5, 42.5, и 52.5 , като числото показва якостта на натиск на цимента, на възраст 28 дни.

Добавъчни материали


Естествени добавъчни материали - добиват се от естествени находища (кариери) - речен чакъл и пясък - или чрез механична обработка на скални материали (трошен камък и трошен пясък)
Изкуствени довавъчни материали - получават се чрез термична, химична и др. вид обработка от естествени или изкуствени суровини: отпадъчни продукти от промишлеността, котелни пепели, въглищни пепели. Такива материали са перлитов пясък (перлит), вермикулит, сгурия, термозит (от порьозирана шлака), керамзит .

Химически добавки

За модифициране на свойствата на бетонната смес и втвърдения бетон се употребяват химични добавки. Това са вещества, които се влагат в малки количества в бетона (до 5% от масата на цимента) и обикновено се дозират в % от масата на цимента.

Водонамаляващи химични добавки (пластификатори)- предизвикват увеличаване на консистенцията (подвижността) на бетонната смес без да се увеличава количеството на водата за смесване (направна вода, запазват консистенцията на сместа при намаляване на количеството на направната вода или предизвикват двата ефекта едновременно.
Силноводонамаляващи химични добавки (суперпластификатори) - предизвикват силно увеличаване на консистенцията (подвижността) на бетонната смес без да се увеличава количеството на водата за смесване (направна вода, запазват консистенцията на сместа при силно намаляване на количеството на направната вода или предизвикват двата ефекта едновременно.
Забавящи свързването химични добавки - увеличават времето за преминаване на бетонната смес от пластично в твърдо състояние.
Ускоряващи свързването химични добавки - намаляват времето за преминаване на бетонната смес от пластично в твърдо състояние.
Въздуховъвличащи - предизвикват умерено въвличане на въздух в бетонната смес - в рамките на 2-6%.
Ускоряващи втвърдяването химични добавки - ускоряват темповете на нарастване на ранната якост на бетона, с или без промяна на сроковете на свързване.
Водозадържащи химични добавки - намаляват водоотделянето на бетонните смеси.
Уплътняващи химични добавки - намаляват капилярната абсорбция на бетона.
Забавящи свързването водонамаляващи химични добавки - това са добавки с комбинирано действие, намаляват количеството на водата и увеличават сроковете за преминаване на бетонната смес от пластично в твърдо състояние.
Забавящи свързването силноводонамаляващи химични добавки - намаляват значително количеството на водата и увеличават сроковете за преминаване на бетонната смес от пластично в твърдо състояние.
Ускоряващи свързването водонамаляващи химични добавки - намаляват количеството на водата и съкращават сроковете за преминаване на бетонната смес от пластично в твърдо състояние.

Класификация на бетона

Класификацията на бетона може да бъде извършена по редица признаци.

В зависимост от обемната му плътност той се дели на: лек – обемна плътност от 500 до 1800 kg/m3, олекотен – от 1800 до 2200 kg/m3, обикновен – от 2200 до 2500 kg/m3 и тежък – над 2500 kg/m3.
Според условията на втвърдяване:
бетон, втвърдяващ при обикновени (атмосферни) условия
ускорено втвърдяващ бетон (чрез топлинна обработка при нормално или повишено налягане)
Според едрината на зърната на едрия добавъчен материал:
дребнозърнест бетон - с максимален диаметър на зърната (dmax) < 10 mm (филц бетон)
среднозърнест бетон - dmax от 20 до 40 mm - към момента това е най-масово използвания бетон
едрозърнест бетон - dmax от 40 до 150 mm (бутобетон) - прилага се при изпълнение на големи по обем елементи, неармирани или с разредена армировка (например язовирни стени).
Според експлоатационните условия (при какви условия ще ги използваме) - по БДС EN 206-1/НА:2008
бетони от I група - намират се при условия на нормална въздушна среда (до 100оС), не са в допир с вода и не са подложени на въшни атмосферни влияния;
бетони от II група - намират се постоянно под вода при положителна температура
бетони от III група - подложени са на пряко действие на атмосферните условия, включително и на отрицателни температури
бетони от IV група - подложени са на променливо мокрене и сушене при действието на външни атмосферни условия
Според якостта - обикновен и високоякостен.

Класове

Клас по якост на натиск - отбелязва се с буквата "В" и число след нея, показващо минималната характеристична якост на бетона в МРа (мегапаскали). Под характеристична якост се разбира якост с обезпеченост 95%. Например бетон клас В 20 - това означава приблизително, че при проверка на якостта на натиск на бетона 95% от резултатите трябва да са по високи от 20 МРа. Якостта на натиск на бетона се определя върху пробни тела - кубчета с ръб 150 mm, който отлежават при стандартни условия. Класа по якост на натиск на бетона се определя от проектанта - конструктор. По БДС 7268-83, различаваме следните класове бетон В5; B7.5; B10; B12.5; B15; B20; B25; В30; В35; В40; В45;В50; В55 и B60. Съгласно европейският стандарт (който е и български) БДС EN 206-1, класовете по якост на натиск на бетона се означава с "С" и две числа след него - например С 20/25. Това означава, че минималната характеристична якост на бетона, определена върху пробни тела - цилиндри с диаметър на основата 150 mm и височина 300mm е 20 МРа, а минималната характеристична якост, определена върху кубчета с ръб 150 mm е 25 МРа.

Аналогично се определят класове по якост на опън. Отбелязва се със Bt - Bt0.5; Bt1.0; Bt1.5; Bt2.0; Bt2.5; Bt3.0; Bt3.5 и Bt4.0. Якостта на опън на бетона има важно значение при конструкции и/или елементи, при които не трябва да се допуска образуване на пукнатини - резервоари, тръбопроводи. Класът на бетона по якост на опън при огъване означаваме с Bf, по БДС EN 206-1/НА:2008 имаме класове от Bf 1.5 до Bf 6.0. Якостта на опън при огъване на бетона е от значение при съоръжения от типа пътни настилки и самолетни писти.

Мразоустойчивост на бетона е способността му да запазва якостта си или да я променя до известни граници под действието на циклично замразяване и размразяване във водонапито състояние. В зависимост от мразоустойчивостта си бетоните също се разделят на класове, отбелязват се с F и число указващо броя на циклите замразяване и размразяване, при които якостта на натиск не се намалява с повече от 15%, а загубата на маса на пробните тела, вследствие на обрушване от леда не надхвърля 5%. По БДС класовете по мразоустойчивост са F50; F75; F100; F150; F200.

Водонепропускливостта на бетона е свойството му да не пропуска вода под налягане. Тук отново се различават класове на бетона - този път по водонепропускливост. Водонепропускливостта е от значение за конструкции, които ще бъдат в контакт с вода. Класът по водонепропускливост се избира в зависимост от размерите (дебелината) на конструкцията и стойността на хидростатичното налягане. Отбелязва се със W и число, указващо най-голямото водно налягане в МРа (мегапаскали), при което 4 от общо 6 пробни тела не са пропуснали вода от страната срещуположна на водния напор - W0.2; W0.4; W0.6; W0.8; W1.0. Класът на бетона по якост на натиск е свързан с плътността на структурата му. От там идва и връзка между класа по якост на натиск и класа по водонепропускливост. Обикновено клас В25 има клас по водонепропускливост W0.6.


wikipedia.org

_________________
Изображение
камини - http://www.zidkam.com


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Бетон
МнениеПубликувано на: Февруари 10th, 2012, 3:17 pm 
Site Admin

Регистриран на: Ноември 4th, 2011, 8:45 pm
Мнения: 682
Рецепта за приготвяне на различни класове бетон
Изображение

Изображение


Определяне на слягането - Конус на Абрамс


_________________
Изображение
камини - http://www.zidkam.com


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Бетон
МнениеПубликувано на: Февруари 28th, 2012, 7:41 pm 
Site Admin

Регистриран на: Ноември 4th, 2011, 8:45 pm
Мнения: 682

_________________
Изображение
камини - http://www.zidkam.com


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: Re: Бетон
МнениеПубликувано на: Декември 3rd, 2018, 8:23 am 
Site Admin

Регистриран на: Ноември 4th, 2011, 8:45 pm
Мнения: 682
Мразоустойчивост на бетона

Мразоустойчивостта на бетона се установява по стандартен начин, който само условно характеризира това свойство на бетона. По-перспективен е вероятно безразрушителният метод за определяне на динамичния модул на линейна деформация посредством ултразвук. И двата метода са продължителни, но при втория поне броят на пробните тела е много намален.

Мразоустойчивостта трябва да се използува като критерий за определяне на състава на бетона, но не и за контролиране на качеството на изпълнени съоръжения.

Изисквания за мразоустойчивост зависят от температурата на околния въздух и от възможността за променливо намокряне и изсъхване на бетона, а във втория — и от категорията на сградата или съоръжението. Проектантът може да предпише и по-голяма мразоустойчивост, ако има за това мотивирани съображения, както и да използува показателя мразоустойчивост като косвен за устойчивостта на бетона срещу други влияния.

И за мразоустойчивостта допринася главно плътността на бе¬тона, но влияние оказват също опънната якост, модулът на ли¬ нейна деформация, пълзенето, топлинното разширение и топлопроводността. Освен главната причина за появяването на дефекти в бетона при замръзване, а именно обемното увеличаване на водата при превръщането й в лед, напрежения и пукнатини в бетона могат да се появят и ако коефициентите на линейна топлинна деформация на циментния камък и на добавъчните материали са много различни, особено при резки температурни промени. Механизмът на замръзването е следният.

На повърхността на бетона се образува лед, който я уплътнява (запечатва) спрямо околната среда. Ледът притиска незамръзналата вода навътре към незапълнени с вода капилярни пори. При движението си навътре водата упражнява натиск върху стените на порите и ако опънната якост е малка, предизвиква пукнатини. Ако обемът на незапълнените с вода пори е малък (или ако въобще бетонът е водонаситен), при недостатъчна якост на бетона натискът от леда направо предизвиква пукнатини и дефекти в структурата.

извор: karti.net

_________________
Изображение
камини - http://www.zidkam.com


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group

Zidkam


Камини,Барбекю,Пещи
http://zidkam.com/


stan