рустикални камини

_____________________________________________________________________________________________________

Тука са представени рустикални камини. Те се изработват от дялани камъни или такива, на които видимата част е издялана. Това придава на тези камини масивност и старинен характер. Камъните могат да бъдат пясъчници, варовици, или базалт.

камини камини zidkam >>